Formalności a przeprowadzka – o czym należy pamiętać?

Formalności a przeprowadzka – o czym należy pamiętać?

Zmiana miejsca zamieszkania to nie tylko transport mebli czy podpisanie umowy o kupnie lub wynajmie. Istnieje wiele innych formalności, których należy dopełnić, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Obowiązek wymeldowania i ponownego zameldowania

Bycie stale zameldowanym w dwóch miejscach jest niemożliwe. Dlatego najpierw należy wybrać jeden z dwóch sposobów na to, aby się wymeldować. Możesz pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek dostępny na stronie gminy, a potem złożyć go w niej osobiście albo – co będzie najprostszym i najszybszym rozwiązaniem – zdalnie uzupełnić formularz (również znajdujący się na stronie gminy) i przesłać go elektronicznie. Natomiast aby zameldować się w nowym miejscu, musisz okazać dokument prawnie przyznający, że masz prawo do zajmowania nowego lokalu.

Uznaje się za niego: odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, orzeczenie sądowe, decyzję administracyjną lub umowę najmu. Dodatkowo konieczne będą: formularz meldunkowy, dowód osobisty lub paszport, a także zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego. Możliwe jest także uproszczenie załatwiania tych formalności. Podczas wymeldowywania się możesz zostać poproszony o podanie nowego adresu nowego zamieszkania. To znaczna oszczędność czasu… i stresu.

Nowy urząd skarbowy

W sytuacji, gdy nowy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania, o zmianie miejsca zamieszkania trzeba poinformować również  urząd skarbowy.  Aby to zrobić, konieczne jest przedłożenie w nim zgłoszenia aktualizacyjnego za pomocą formularza ZAP-3. Podatnik ma na to siedem od momentu, gdy powyższe dane zostały zmienione.

Banki i instytucje ubezpieczeniowe

Przeprowadzka wiąże się także z obowiązkiem zawiadomienia o tym banków, w których znajdują się Twoje konta i lokaty. Podobnie w przypadku firm ubezpieczeniowych oraz tych, które dotyczą ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych oraz innych usług finansowych. W ich umowach i regulaminach często znajdują się zapisy, które zobowiązują klienta do natychmiastowego powiadamiania o nowym adresie zamieszkania – nawet z możliwością pociągnięcia go do odpowiedzialności finansowej.

Urząd miasta lub gminy

O przeprowadzce należy informować również urząd miasta bądź gminy wówczas, gdy samodzielnie opłacasz podatek od nieruchomości lub jeśli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego albo samodzielnego mieszkania. W tym celu należy do wybranego organu administracyjnego zabrać akt notarialny, który potwierdzi, że jest się właścicielem danej nieruchomości, dowód osobisty lub paszport oraz uzupełniony formularz zgłaszający zmianę stałego pobytu.

Inny dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny również należy wymienić. Aby to zrobić, musisz stawić się we właściwym dla nowego miejsca zamieszkania urzędu dzielnicy albo wydziału komunikacji. Będziesz potrzebować wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego, zgody na przetwarzanie danych osobowych, dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu (o ile została wydana), dokumentu, który potwierdzi zmianę danych, jakie podałeś w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku, gdy korzystasz z pomocy pełnomocnika, konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego udzielenie zgody na jego pełnomocnictwo.

Podsumowanie

Nowe miejsce zamieszkania wiąże się z wieloma formalnościami. Upewnij się, że w odpowiednim terminie dokonasz wszystkich, aby nie mieć później z tego powodu niepotrzebnych kłopotów.