Przeprowadzka seniora ‒ o co zadbać?

Często można usłyszeć powiedzenie, zgodnie z którym twierdzi się, że starych drzew się nie przesadza. Być może jest w tym trochę prawdy, jednak zdarza się, że również osoby w podeszłym wieku są skazane na przeprowadzkę. Motywy zmiany miejsca zamieszkania przez seniora mogą być różne. Zwykle mają one na celu poprawę bytu takiej osoby oraz zapewnienie jej godnej i profesjonalnej opieki. Sprawdź więc, o co należy zadbać kiedy ktoś starszy przenosi się do nowego lokum!

Jak starsze osoby znoszą przeprowadzkę?

Przeprowadzka jest momentem zwrotnym w życiu każdego człowieka – bez względu na jego wiek. Jednak zauważa się, że seniorzy dużo trudniej, zwłaszcza pod względem psychicznym, znoszą tak diametralne zmiany. Przeniesienie do nowego lokum to wywrócenie do góry nogami ich dotychczasowego uporządkowanego i powtarzalnego trybu życia. Z takim zdarzeniem łączą się niezwykle silne emocje. Zauważa się je zarówno, gdy osoba starsza przeprowadza się wraz z innymi członkami rodziny, czy też celem przeprowadzki jest umieszczenie seniora w specjalistycznym domu opieki. Dla tej grupy osób bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa. Odczuwają je oni w otoczeniu, które dobrze znają, w miejscu, w którym mieszkają od wielu lat oraz wśród zaufanych osób – sąsiadów, przyjaciół i członków rodziny. Moment wejścia w całkowicie nieznane środowisko przyczynia się do zaburzenia ich postrzegania świata oraz pozbawia ich życiowej stabilności, którą tak bardzo cenią. Przeprowadzka może spowodować u osób starszych trwałe zmiany, zarówno w psychice, jak i zdrowiu fizycznym.

Jak zadbać o seniorów podczas przeprowadzki?

Najlepszym wyjściem byłoby więc nienarażanie seniorów na tego typu emocjonalne wydarzenia. Bowiem w tym wieku osoby te najbardziej cenią sobie spokój. Rewolucyjne zmiany są dla nich źródłem dużego dyskomfortu. Jednak bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy z różnych powodów, senior jest skazany na przeprowadzkę do nowego miejsca. Wtedy trzeba otoczyć go szczególną opieką i wsparciem. Starsza osoba powinna mieć w tych trudnych dla siebie chwilach kogoś zaufanego, na kogo zawsze może liczyć. Zredukowanie poziomu stresu może wspomóc szczera rozmowa. Warto wtedy, aby ktoś z najbliższych członków rodziny wyjaśnił seniorowi powody zaistniałej sytuacji oraz ewentualne korzyści, jakie wiążą się z taką zmianą. Punktem wyjścia powinno być ponadto wyrażenie zgody przez starszą osobę na udział w przeprowadzce. Fakt, że bliscy liczą się ze zdaniem seniora będzie dla niego budujący i pokaże, że nie powinien się on czuć porzucony i osamotniony.

Jak przebiega przeprowadzka seniora?

Osoba starsza powinna wiedzieć, jaki będzie kolejny etap przeprowadzki, w której uczestniczy. Dzięki temu odnalezienie się w takiej sytuacji będzie dla niej łatwiejsze. Oczywiście konieczne jest zadbanie o zorganizowanie transportu seniora oraz wszystkich jego rzeczy do nowego miejsca. Jednak to dopiero początek, bowiem na późniejszych etapach niezbędne jest wspieranie seniora przy aklimatyzacji i adaptacji w odmiennej od dotychczas znanej przestrzeni.